Kort om Feng Shui

Elementerne
er de mest effektive virkemidler vi arbejder med i Feng Shui

De fem elementer er: ild, jord, vand, metal og træ.
Til hvert element er knyttet farver, former og materialer.
Elementernes funktion i Feng Shui  er at afbalancere vore omgivelser.
Elementerne er support udefra til at få åbnet noget i os.

Farven rød repræsenterer ild-elementet. Repræsenteret i balance spiller elementet på frekvenser som handlekraft, energi og aktivitet.

Hele spektret af gule og brune farver repræsenterer jord-elementet.
Jordelementet er en vidunderlig kilde til at skabe ro, stabilitet og tryghed.

Hvidt og gråt repræsenterer metal-elementet, skaber struktur og overblik.

Vand-elementet er alle blå nuancer og spiller på frekvenserne kommunikation og flow.

Træ-elementet er alle grønne nuancer og træoverflader. Harmonisk repræsenteret skabes vækst og glæde, styrke og flexibilitet.

Når alle elementer er repræsenteret i en god balance i et rum, støttes vi optimalt.

Vægtningen af elementerne kan variere efter det enkelte menneskes behov.

Farver, former og materialer skaber chi, den gode energi.
Oprydning er en forudsætning for, at den gode energi frit kan cirkulere.
Oprydning frigør dine resourcer!

 

 

 

ENERGIER

Feng Shui  betyder vind og vand
Vi er omgivet af energier, der er energier overalt, i alt.

Kineserne arbejdede allerede for flere årtusinder siden med indsigten i, hvordan de fysiske omgivelser påvirker os.
De kaldte den indsigt for Feng Shui , der betyder vind og vand, en tilkendegivelse af at energierne er lige omkring os,
det er noget vi kender, det er naturen omkring os.

Den energi, de mærkede i naturen, kaldte de Chi, livsenergien uden hvilken intet eksisterer.
De fandt også, at alt kan deles op i to poler: Yin og Yang, og de erfarede, at to modsatte poler skaber en overordnet harmoni.
Derudover delte de alt op i :

De fem elementer: ild, jord, vand, træ og metal

 

Baguakortet
Hvordan finder du dine livstemaers placering i din bolig?

Baguakortet består af 9 felter.
De 8 kraftfelter repræsenterer hver især 8 forskellige livstemaer; så som for eksempel parforhold og kærlighed, karriere og livsbane, familie og helbred etc.
I midten findes centeret, som er det støttende omdrejningspunkt for alle de andre områder.
For at kunne lægge baguakortet over din bolig, har vi brug for en plantegning af boligen, så vi kan angive, hvor dine livsområder befinder sig i din bolig.
Således vejledt kan vi arbejde med omgivelserne, med farvevalg og indretning så vi styrker det, du gerne vil fremme i dit liv.
Baguakortet kan lægges over hele boligen og kan også lægges over enkelte rum, såvel som over dit arbejdsbord.
Baguakortet stammer fra I Ching, Forvandlingernes bog og blevet skabet for at vi kan bruge visdommen i vores boliger.

Balance

Trivsel og boligindretning hænger sammen.
Bedre balance, større harmoni – det er målet.
Alt det vi omgiver os med påvirker os.
Trivsel og boligindretning hænger tæt sammen. Vi har brug for at være i omgivelser, der støtter os.

Med farvevalg og indretning i overensstemmelse med Feng Shui principperne kan vi hjælpe dig med at finde vejen til større skønhed i dine omgivelser og dermed i dit liv.

Bedre balance, større harmoni medfører større kærlighed og frihed. Vil åbne dig for resourcer, du allerede har, men som venter på den rigtige balance for at blive aktiveret.
Omgivelser der støtter dig – det er målet for vores rådgivning.